De verschillende verdiepingen van de molen

Als u de molen bezoekt komt u eerst op de belt (belt=bult). Deze aarden "wal" rond de onderste verdieping van de molen (de eigenlijke "belt") is pas na de bouw van de molen aangebracht. De kunstmatige heuvel fungeert als werkplateau voor de molenaar. Vanaf de belt betreedt u de eerste verdieping, de Meelzolder. Vandaar komt u op de Steenzolder en de Kapzolder. Klik op de afbeelding voor meer informatie over de verschillende zolders.

Belt

Meelzolder

.

Steenzolder

Luizolder

Kapzolder

Overige gegevens

  • Adres Sevinkmolen: Meddoseweg 40; 7104 AA Winterwijk-Meddo
  • Voor de technische gegevens van de Sevinkmolen wordt u verwezen naar De Nederlandse Molendatabase (www.molendatabase.nl)
  • Informatie over de opleiding tot molenaar vindt u op de site van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (www.vrijwilligemolenaars.nl)