De Sevinkmolen

Welkom op de site van de Sevinkmolen!

De "Sevink Mölle", een ronde beltkorenmolen, werd in 1868 gebouwd in opdracht van vijf boeren, te weten te Strake, te Voortwis, Smalbraak, Dunnewold en Seevink. De molen werd op de grond van Seevink gebouwd en werd daarom de Sevink Mölle genoemd, hoewel de eigenlijke naam “De Zorg” is.

Hoewel de molen al In augustus 1992 erkend werd als Rijksmonument duurde het nog tot 1999 voordat, met steun van monumentenzorg, provincie Gelderland , de gemeente Winterswijk en diverse fondsen, de Stichting De Sevink Molen kon starten met de restauratie.

De heropening van de weer volledig maalvaardige molen werd op 30 juni 2001 verricht door vice premier mw. Annemarie Jorritsma.

Zodra er voldoende wind is malen de molenaars nog, en produceren zij meel voor onder meer overheerlijke pannenkoeken. Zowel voor het Sevinken pannenkoekenrestaurant als voor u als consument.

Sevink Molen volgt de corona-richtlijnen voor molenbezoek. Dit betekent dat tijdens de corona-epidemie de toegang beperkt is tot maximaal twee volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar. U wordt in staat gesteld de diverse "zolders" van de molen te bekijken, waarbij informatie wordt verstrekt middels diverse documentatiemiddelen. Er worden slechts in beperkte mate en uitsluitend in overleg rondleidingen gegeven. Te allen tijde dient u de veiligheidsinstructies op te volgen, waaronder de voorgeschreven afstand van 1.5m tot de molenaar(s).