De steenzolder

Vanaf de meelzolder gaat u de trap op naar de steenzolder. Hier vindt het malen van de tarwe of rogge plaats. Op deze zolder bevindt zich ook een klein boerenmaalstoeltje dat gebruikt wordt voor het breken van de tarwe voordat het de kaar ingaat, en de borstelbuil, waarin het verkregen meel wordt uitgesplitst in de bestanddelen, waaronder bloem. Naast de maalstoel zien we de steenkraan, waarmee de bovenste steen (de loper) kan worden opgehesen om te worden onderhouden (het billen)

Maalstoel

De maalstoel bestaat uit een houten kuip over twee maalstenen. De onderste van die stenen, de ligger, ligt vast. De bovenste, de draaiende loper wordt aangedreven door de steenspil. Deze verticale as wordt op zijn beurt aangedreven door het spoorwiel op de luizolder. Bij het malen wordt de grove tarwe uit de kaar via een doseersysteem bestaande uit onder meer een doseringsopening en de schuddebak, naar de centrale opening van de steen, het kropgat geleid. Vervolgens wordt de tarwe in steeds fijnere gradaties, tussen de twee stenen gemalen. Uiteindelijk wordt het gemalen meel aan de rand opgevangen en door de meelpijp naar beneden geleid.

Boerenmaalstoeltje

Het boerenmaalstoeltje, bestaande uit een klein maalkoppel van verticaal opgestelde maalstenen, wordt gebruikt om de grove tarwe alvast in kleinere stukjes te breken voordat het gemalen wordt. Hierdoor hoeft de tarwe minder lang tussen de maalstenen te blijven, loopt het minder kans om te warm te worden, en heeft het gemalen meel een gelijkmatige kwaliteit. Het boerenmaalstoeltje wordt door middel van een aandrijfriem aangedreven door de elektromotor op de meelzolder.

De borstelbuil

In de borstelbuil wordt door een systeem van zeven en borstels het meel gescheiden in de drie bestanddelen: 1. De bloem, het fijnste en belangrijkste bestanddeel, 2. De wat grovere griesmeel en 3. De zemelen, de "schilletjes" om de tarwekorrel. De borstelbuil wordt samen met het boerenmaalstoeltje aan de rechterkant via een riem aangedreven door de elektrische motor op de meelzolder.

De steenkraan

De steenkraan is een draaibare, houten constructie met daaraan twee grote ijzeren haken, waarmee de molenaar een steen kan ophijsen. Dit gebeurt onder meer bij het billen, waarbij de groeven (het "scherpsel") van de ligger en/of loper weer worden uitgebikt als zij zijn aangekoekt. Dit billen gebeurt met een zogenaamde "bilhamer", een speciaal voor het billen vervaardigde beitel.