De kapzolder

De kapzolder als hoogste verdieping huisvest het gevlucht , het systeem van wieken , tandwielen en bovenas. Als "bovenkruier" is dit het enige deel van de molen dat kan draaien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Standerdmolen, die in zijn geheel wordt gedraaid, Als de windrichting verandert zal de molenaar de kap, en daarmee de wieken, in de wind draaien of kruien. Het gevlucht, waar de wieken dus onderdeel van uitmaken, ligt daartoe op een ring van "rollenwagens" met elk een aantal gietijzeren rollen.

Bovenwiel en -boven-as

Het bovenwiel wordt door de wieken aan de buitenkant van de kap aangedreven. Dit verticale tandwiel, met een diameter van bijna 3 meter, geeft de draaiende beweging door aan de horizontale bonkelaar, het tandwiel dat op de bovenkant van de koningsspil is bevestigd. Op de foto is goed te zien hoe het bovenwiel op de gietijzeren bovenas vastzit.

Bovenas en penlager

De in dikte afnemende gietijzerenbovenas is aan de wiekzijde gelagerd in het (hier niet zichtbare) halslager en aan de staartzijde in het penlager (zie foto). Beide lagers zijn van steen, waarin de vorm van de as is uitgespaard. Omdat het ijzer van de as direct contact maakt met het steen van het lager moet er 's ochtends, voordat er gedraaid wordt, goed gesmeerd worden. De bovenas is in de Sevinkmolen nog de originele gietijzeren as van de firma "De Prins van Oranje" in 's Gravenhage. Gietijzer is weliswaar zeer sterk maar ook bros. Men dient dan ook voorzichtig te zijn bij het "vangen", het afremmen en tot stilstand brengen van het gevlucht.

Vang en vangtrommel

Boven op het bovenwiel is de vang bevestigd, het "remblokkensysteem" waarmee de molen wordt "gevangen" ofwel tot stilstand wordt gebracht, Rechts op de foto zien we de vangtrommel, die samen met de daaronder gelegen "vangbalk" onderdeel uitmaakt van het vangsysteem. De vangtrommel wordt middels het op- dan wel afrollende vangtouw bediend vanaf de belt. Omdat met name in de winter de gietijzeren bovenas erg kwetsbaar is, dient dit "vangen" zeer behoedzaam worden gedaan!

Gietijzeren rolsysteem

Bij het kruien draait de kap met "rolwagens" over de krui- of overring. De gietijzeren rolwagens zijn een Engelse uitvinding die pas later werd toegepast. Daarvoor draaide de kap op in de overring aangebrachte hardhouten "neuten", een systeem dat een stuk zwaarder draaide en derhalve ook regelmatig gebroken schoren (de witte balken buiten de molen waarmee de kap vanaf de belt wordt gedraaid) tot gevolg had. De overring, waarop de kap draait, is met vierkante kardoezen verankert in de molen. De draaiende kap zelf ligt echter los!