De Sevink Mölle

De Sevink Mölle werd in 1866 gebouwd in opdracht van vijf boeren, waaronder Seevink. Hoewel de molen oorspronkelijk “De Zorg” heette is de deze later vernoemd naar Seevink. Naast de molen verrees het molenaarshuis, dat achtereenvolgend door de verschillende molenaars werd bewoond. Aan het molenaarsbedrijf was ook een bakkerij verbonden. De Sevink Mölle, een maalvaardige, rondstenen beltkorenmolen, werd in 1992 erkend als Rijksmonument. Rond de eeuwwisseling werd de molen met steun van monumentenzorg, provincie Gelderland , de gemeente Winterswijk en diverse fondsen gerestaureerd. Vandaag de dag maalt de molen nog altijd graan voor o.a. de Sevink pannenkoekenmix, die nog steeds in de molenwinkel wordt verkocht.

  • Adres: Meddoseweg 40; 7104 AA Winterwijk-Meddo
  • Openingstijden: Zaterdags van 11u-16u. Check ook Laatste nieuws
  • Zie ook: www.molendatabase.nl